Nisjeblad

Jo, det er helt sant at nordmenn kjøper mange færre aviser og blader i papir enn før. Det er ikke bare nordmenn som kutter så drastisk i sitt forbruk av trykt lesestoff, men også hele resten av verden. Det er nok ikke lett å kjempe mot digital lesing på smarttelefon, da de har åpenbare fordeler. For eksempel trenger du ikke å huske på avisen eller ei bok når du går hjemmefra, og andre vil påpeke at det ikke koster like mye.

Vi leser faktisk mer nyheter enn før, og en større andel av befolkningen leser mer om hendelser i inn- og utland i tillegg til politiske saker. Grunner til dette kan være at nyhetene er mer tilgjengelige, og venner og bekjente deler linker til nyhetssider på sosiale media. Deling på sosiale media kan være en av grunnene til at det ikke bare er spesielt interesserte som leser nyheter. Det er ikke lenger slik at vi går til butikken eller aviskiosken for å se etter blader og aviser vi liker, mens de som ikke er spesielt interesserte i temaene politikk, økonomi og nyheter avstår fra å kjøpe slike blader. Det må sies at det er en god nyhet at flere og flere leser om verdens og landets tilstand. I sammenheng med dette kan vi si at teknologien og digitale medier har bidratt med noe veldig positivt til befolkninga og til styringa av landet.


På en annen side kan man ta opp andre problemer som har oppstått etter at smarttelefonen og sosiale medier kom på banen, slik som falske nyheter og kommentarfelt fylt med aggresjon og trusler. Det kan se ut til at papirblader og trykte aviser har fått en liten oppsving i det siste, etter flere år med sterk nedgang. Når man tar toget eller t-banen ser man flere med en bok på fanget, og enda flere leser såkalte nisjeblader, altså tidsskrift med spesifikke tema.

En hyggelig og overraskende utvikling er omfanget av blad rettet mot menn. Tidligere var det flest blader rettet mot kvinner, men i dag leser mange menn tidsskrift om herremote og kroppspleie. I slike blad kan menn lese om klær, herreparfymer, produkter til skjeggpleie fra gents og mye mer. Bladene omfatter klær og utstyr til friluftsliv, festantrekk og hverdagsmote. På denne måten ligner moderne herreblad mye på typiske kvinneblad, og det virker langt mellom disse og forsider med halvnakne kvinner. Andre tidsskrift som har økt salgene sine i Norge og ellers i verden har tema som design, interiør og kunst. I Norge har vi for eksempel det velrenommerte bladet D2. Det er kanskje ikke unaturlig at blad som profilerer seg på kunst og rent design er å foretrekke i trykt utgave heller enn på en liten skjerm.