Norges største aviser

 

Akkurat som i utlandet har avisene i Norge slitt med å henge med i svingene i forhold til overgangen til nettbaserte medier. Mange utgivelser har vært nødt til å si opp ansatte, og man kan kanskje argumentere for at dette har ført til en nedgang i kvalitet.1200px-vg-mannen

Det er fortsatt to aviser som skiller seg ut på landsbasis, og dette er Aftenposten og VG – Verdens Gang. Med opplag på henholdsvis 172 029 og 112 716 i 2015 har disse avisene rundt dobbelt så store opplag som de neste på listen. På de neste tre plassene finner vi Bergens Tidene, Adresseavisen og Dagens Næringsliv.

Aftenposten ble grunnlagt i 1860 under navnet Christiania Adresseblad, og frem til nyere tid hadde avisen to daglige utgaver. Med utviklingen i avisindustrien, hvor nyheter ble flyttet mer og mer over på nettet, fikk Aftenposten en mye større lesergruppe for sin nettutgave. Avisen valgte derfor i 2013 å gjøre store deler av sine nettartikler abonnementsstyrt.

VG regnes som en tabloidavis med røtter tilbake til 1945, og var Norges største avis fra 1981 frem til 2010. Som alle andre papirbaserte aviser i Norge opplevde også VG leserfall da mange av nyhetene ble flyttet over til nettutgaver, og faktisk var det VG som hadde det største lesertapet av alle de store norske avisene. Per i dag har VG satt sterkt fokus på sin nettutgave, VG Nett. Her finner man både gratisartikler og betalingsversjonen VG+. I tillegg har VG lansert en egen nettbasert TV-kanal, VGTV. VG Debatt har også blitt mer populær, og der diskuteres det om alt fra politikk til hvilken sovesofa som er best.

aftenposten_2-_januar_1879-_framsider det kommer til de noe mindre avisene er det Bergens Tidene som er den største av disse. Per 2015 hadde avisen et opplag på 58 752 og er med dette den største avisen i Norge utenfor Oslo. Avisen ble etablert i 1868, og i dag utgis den som en morgenavis seks dager i uken. Bergens Tidene tok heller ingen utgivelsespauser under krigen, men ga ut aviser som normalt.

Det finnes også andre relativt store distriktsaviser, som for eksempel Adresseavisen i Trondheim og Stavanger Aftenblad i Stavanger. I tillegg kommer landsdekkende aviser som Dagbladet og Dagens Næringsliv også relativt høyt opp.